Be together again (1).png

**DESCRIPTION IN ENGLISH/DUTCH ** BESCHRIJVING IN HET ENGELS/NEDERLANDS**

It is time to come together to share our stories in a safe environment, to listen to each other and to give space for self-exploration through energy healing practice (chakras) and self-massage.

We will play with the elements of Earth and with our bodies to discover our own way of moving and we will conclude with the Focusing Meditation technique.

This workshop is an opportunity to talk about what you want to share, and also to learn how to really listen to the other person. We will use our bodies to show the teller his / her story.

We will do some simple movements to feel better in our body, some qi-gong and meditation, and learn simple techniques how to massage ourselves through movement and touch.

It is a way to come together after these peculiar months and get to know each other in a circle of respect and care.

Het is tijd om samen te komen om onze verhalen in een veilige omgeving te delen, naar elkaar te luisteren en ruimte te geven voor zelfonderzoek door middel van energy healing (chakras) en zelfmassage.

We gaan spelen met de elementen van de aarden en met ons lichaam om onze eigen manier van bewegen te ontdekken en we sluiten af met de Focusing Meditation-techniek.

De workshop is een gelegenheid om te praten over wat je wilt delen, en ook om te leren hoe je echt naar de ander kunt luisteren. We zullen ons lichaam gebruiken om de verteller zijn / haar verhaal te laten zien.

We zullen enkele eenvoudige bewegingen doen om ons beter in ons lichaam te voelen, wat qi-gong en meditatie, en eenvoudige technieken leren om onszelf te masseren door middel van beweging en aanraking.

Het is een manier om na deze bijzondere maanden samen te komen en elkaar te leren kennen in een cirkel van respect en zorgzaamheid.

REGISTRATION / REGISTRATIE:
Roberta Colombano
info@bodymindwork.org
0638225160

COVID regulation: Maximum 6 people so please send me a message as soon as possible to ensure your place.

WHAT TO BRING:
* your own towel or blanket
* a bottle of water that you can refill

COST: Eur 35 per each workshop.
Tea and water available for you.

Next workshops: 17.10 – 8.11 – 28.11
Time: 10.00 – 12. 30

ADDRESS:

Praktijk Beker

Kempenaar 01-34

8242 BA Lelystad

Netherlands

FACILITATOR:
Roberta is a sensitive bodyworker and life coach who combines the energy work in her profession. She has a very deep contact with Nature where she finds inspiration for her work and personal life. She is a teacher of Qi-gong, guided meditation and facilitator of group work through experiential learning.
She trained in several fields like Massage Therapy, Tai chi & Qigong, Facilitator training with Diversity Joy (Amsterdam), Counselling and Playback Theatre (Torino), Life Alignment Energy system, and Sustainable Development Community Planning.

Her passion is dancing, it is her way to listen to herself in a very deep way, to listen to her body impulses and to allow the unfolding of emotions. It is of course also her way to have fun with other dancers and to share a laugh together. She attended several workshops of 5Rythmes and Open Floor, she also did the one week training of Heart of the Ecstatic Dance Facilitator Training in Amsterdam.
The other passion of her is Playback Theatre, where people has an opportunity to share their own stories, to be listened to and to sense their own stories played by actors. She feels always deeply touched when she performs for the community (even online!)

~ Over Roberta:
Roberta is een gevoelige lichaamswerker en life coach die energetisch werk combineert in haar beroep. Ze heeft een heel diep contact met de Natuur waar ze inspiratie vindt voor haar werk en haar persoonlijk leven. Ze is Qi-ging en gegidste meditatie leraar en faciliteert groepswerk via ervaringsgericht leren.
Ze volgde verschillende trainingen zoals Massage Therapie, Tai chi & Qigong, een facilitatortraining rond Diversiteit en Plezier (Amsterdam), Begeleiding en Playback Theater (Turijn), Life Alignment Energy system en Duurzame Ontwikkeling binnen een Gemeenschap Planning.
Haar passie is dansen. Het is haar manier om op een diepe manier naar zichzelf te luisteren, om te luisteren naar de impulsen van haar lichaam en om emoties zich te laten ontvouwen. Het is natuurlijk ook haar manier om plezier te hebben met andere dansers en samen te lachen. Ze ging naar verschillende 5 Ritmes en Open Floor workshops en ze volgde ook de weekopleiding Heart of the Ecstatic Dance Facilitator Training in Amsterdam.
Haar andere passie is Playback Theater waarbij mensen de gelegenheid krijgen om hun eigen verhalen te delen, waar er wordt geluisterd en ruimte om hun verhaal in te voelen wanneer het gespeeld wordt door acteurs. Ze voelt zich altijd diep geraakt wanneer ze speelt voor de gemeenschap (zelf online!).