Do you feel tired_.png
Mindful Touch & Meditation

**DESCRIPTION IN ENGLISH/DUTCH ** BESCHRIJVING IN HET ENGELS/NEDERLANDS**

This time you will discover ways to massage your own bodies thanks to the touch of your hands.
You will also learn how to give yourself a massage through somatic movement.

Massage is one of the oldest healing techniques and it is also a way to connect to yourself, therefore I have decided to dedicate this workshop on self-touch.

Focusing meditation will be another tool to get in touch with yourself and to sense your own body in a deeper level.

Want to join? Send me a message to enrol for Saturday 17th October

*****


Deze keer zul je manieren ontdekken om je eigen lichaam te masseren door je handen aan te raken.
Je leert ook hoe je jezelf kunt masseren door middel van somatische beweging.

Massage is een van de oudste healingtechnieken en het is ook een manier om contact te maken met jezelf, daarom heb ik besloten deze workshop te wijden aan zelfaanraking.

Focusing meditatie zal een ander hulpmiddel zijn om in contact te komen met jezelf en om je eigen lichaam op een dieper niveau te voelen.

Wil je meedoen? Stuur me een bericht om in te schrijven voor zaterdag 17 oktober

 

REGISTRATION / REGISTRATIE:
Roberta Colombano
info@bodymindwork.org
0638225160

COVID regulation: Maximum 6 people so please send me a message as soon as possible to ensure your place.

WHAT TO BRING:
* your own towel or blanket
* a bottle of water that you can refill

​COST: Eur 30
Tea and water available for you.​

Day: 17 October
Time: 10.00 – 12. 30​

 

ADDRESS:
Praktijk Beker
Kempenaar 01-34
8242 BA Lelystad
Netherlands

FACILITATOR:
Roberta is a sensitive bodyworker and life coach who combines the energy work in her profession. She has a very deep contact with Nature where she finds inspiration for her work and personal life. She is a teacher of Qi-gong, guided meditation and facilitator of group work through experiential learning.
She trained in several fields like Massage Therapy, Tai chi & Qigong, Facilitator training with Diversity Joy (Amsterdam), Counselling and Playback Theatre (Torino), Life Alignment Energy system, and Sustainable Development Community Planning.

Her passion is dancing, it is her way to listen to herself in a very deep way, to listen to her body impulses and to allow the unfolding of emotions. It is of course also her way to have fun with other dancers and to share a laugh together. She attended several workshops of 5Rythmes and Open Floor, she also did the one week training of Heart of the Ecstatic Dance Facilitator Training in Amsterdam.
The other passion of her is Playback Theatre, where people has an opportunity to share their own stories, to be listened to and to sense their own stories played by actors. She feels always deeply touched when she performs for the community (even online!)

~ Over Roberta:
Roberta is een gevoelige lichaamswerker en life coach die energetisch werk combineert in haar beroep. Ze heeft een heel diep contact met de Natuur waar ze inspiratie vindt voor haar werk en haar persoonlijk leven. Ze is Qi-ging en gegidste meditatie leraar en faciliteert groepswerk via ervaringsgericht leren.
Ze volgde verschillende trainingen zoals Massage Therapie, Tai chi & Qigong, een facilitatortraining rond Diversiteit en Plezier (Amsterdam), Begeleiding en Playback Theater (Turijn), Life Alignment Energy system en Duurzame Ontwikkeling binnen een Gemeenschap Planning.
Haar passie is dansen. Het is haar manier om op een diepe manier naar zichzelf te luisteren, om te luisteren naar de impulsen van haar lichaam en om emoties zich te laten ontvouwen. Het is natuurlijk ook haar manier om plezier te hebben met andere dansers en samen te lachen. Ze ging naar verschillende 5 Ritmes en Open Floor workshops en ze volgde ook de weekopleiding Heart of the Ecstatic Dance Facilitator Training in Amsterdam.
Haar andere passie is Playback Theater waarbij mensen de gelegenheid krijgen om hun eigen verhalen te delen, waar er wordt geluisterd en ruimte om hun verhaal in te voelen wanneer het gespeeld wordt door acteurs. Ze voelt zich altijd diep geraakt wanneer ze speelt voor de gemeenschap (zelf online!).